O firmě

Společnost ERB invest s.r.o. patří do skupiny RPM service. ERB invest je vlastníkem a provozovatelem Kamenolomu Černětice, jehož součástí je i recyklační centrum a skládka. Disponujeme vlastní strojní a výrobní technologií. Součástí kamenolomu je i vlečka pro dodávky kameniva po železnici. Kamenolom má plnou certifikaci pro výrobu všech typů kameniva.

 

Kamenolom

Jeho provoz byl zahájen roku 1932 a těžilo se až do roku 1995. V roce 1995 došlo k privatizaci kamenolomu
a následnému doprodeji nadrcených zásob a to až do roku 2000. Z důvodu likvidace firmy vlastníka byl kamenolom zakonzervován. V roce 2014 byl kamenolom odkoupen firmou ERB invest s.r.o. a v současné době je již těžba plně obnovena. Roční kapacita kamenolomu je 250 000 t. Součástí kamenolomu je
i železniční trať č. 198 mezi Strakonicemi a Vimperkem. Do roku 1995 mezi hlavní odběratele patřily Traťové distance (dnešní ČD), které odebíraly veškerou produkci kamenolomu a to již od roku 1970 na základě vysoce kvalitního kameniva tzv. Černětické Ruly. Ta patří mezi jednu z nejkvalitnějších rul v republice.

KAMENOLOM A SKLÁDKA ČERNĚTICE

Certifikace a politika společnosti

Produkty

Železniční kamenivo 32-63 BI

Kamenivo pro kolejové lože železničních drah.

Frakce 32-63 BI

Železniční kamenivo 0-32 KV

Kamenivo pro kolejové lože železničních drah.
Frakce 0-32 KV

 • Nasákavost se pohybuje podle jednotlivých frakcí od 0,2 – 1,0 %.
 • Objemová hmotnost suroviny je 2,71 tun/m3.
 • Sypná objemová hmotnost jednotlivých upravených frakcí se pohybuje v rozmezí 1,30 – 1,43 tun/m3.
 • Stanovení tvaru zrn – tvarový index - 20 %.
 • Stanovení odolnosti proti drcení hrubého kameniva – součinitel LA - 15 – 18
 • Stanovení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání – odolnosti proti zmrazování a rozmrazování
  - % ztráty hm - 0,2
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva - stanovení ve vodě rozpustných chloridových solí – chloridy rozpustné ve vodě - 0,00035 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva – stanovení síranů rozpustných v kyselině – obsah síranů rozpustných v kyselině - 0,026 %.
 • Zkouška chemické odolnosti kameniva – stanovení obsahu celkové síry - 0,049 %.
 • Stavení délky zrn – kamenivo pro kolejové lože - 10 %.
 • Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech – Index hmotnostní aktivity je 0,64, což je menší než 2,0.

Frakce

0-4

4-8

8-16

16-32

32-63BI

32-63

 

63-125

63-180

0-16

0-32 KV

0-32

0-22

0-63

0-125

0-8

8-11

11-22

22-32

LK MN netříděný

0-250

0-300

Skládka

 

Zemina, hlušina, beton, železobeton, asfalt a kamenivo

 

Součástí kamenolomu je skládka a recyklační centrum.

Kapacita skládky pro zeminu,kamení a hlušinu je 650 000 m3.

Kapacita recyklačního centra pro beton, železobeton, asfalt a směsi je 100 000 t/rok

 

Výhodou naší skládky je opětovné vytížení kamenivem z našeho kamenolomu.

Fotogalerie

Kontakt

Ing. Roman Podhorský

jednatel společnosti

 

T: +420 272 099 600

podhorsky.roman@rpmservice.cz

Ing. Jiří Jeníček

jednatel společnosti

 

T: +420 272 099 600

jenicek.jiri@rpmservice.cz

Barbora Levá

expedice

 

T: +420 272 099 600

M: +420 774 673 358

expedice@rpmservice.cz

Petr Pinďák

výkonný ředitel

 

T: +420 272 099 600

M: +420 606 694 777

pindak.petr@rpmservice.cz

 

ERB invest s.r.o.

Moskevská 63/659

101 16 Praha 10

Česká republika

IČO: 27375625

DIČ: CZ27375625

ERB invest s.r.o.

Závod kamenolom Černětice

387 01 Volyně

 

 

Expedice

T: +420 774 673 358

E: expedice@rpmservice.cz

Provozní doba

po-pá 6.30–16.30

© 2018 ERB invest s.r.o.  |  www.kamenolomvolyne.cz  |   C 109360 vedená u Městského soudu v Praze

 

webdesign RPD